FinancováníRádi Vám pomůžeme s financováním Vašeho snu

POZOR! Prodej bytů dočasně pozastaven

Financování

 

Bezpečnost

Platby jsou prováděny přes blokovaný stavební účet a jsou uvolňovány dle skutečného postupu výstavby.

Platební kalendář


• rezervační poplatek 200.000,-Kč ( započítává se do kupní ceny)
• úhrada 20 % kupní ceny po uzavření budoucí kupní smlouvy
• úhrada 30 % kupní ceny po provedení hrubé stavby
• úhrada 30 % kupní ceny po provedení omítek a vnitřních povrchů
• úhrada zbytku kupní ceny po kolaudaci stavby

Postup při koupi

V případě Vašeho vážného zájmu Vám nabízíme možnost nezávazné ústní rezervace vybraného bytu na 3 dny. V této lhůtě obdržíte návrh rezervační smlouvy a veškeré ostatní podklady k prostudování.

Rezervační smlouva

Smlouva je uzavřena do 3 dnů od ústní rezervace. Rezervační poplatek činí 200.000,- Kč a klient jej hradí na účet. Rezervační poplatek se započítává na kupní cenu bytu a je 1. zálohou podle splátkového kalendáře. Rezervační smlouva je závazná, tzn. že pokud klient od smlouvy z vlastní vůle odstoupí, je rezervační poplatek nevratný.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva je uzavírána do 15 až 30 dnů po uzavření rezervační smlouvy a detailně upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím, případně upravuje platební kalendář, pokud je odlišný od podmínek sjednaných v rezervační smlouvě. Klient hradí zálohové platby na bankovní účet dle platebního kalendáře. Doplatek kupní ceny bytu klient hradí po kolaudaci stavby.

Kupní smlouva

Smlouva je podepisována do 30 dnů ode dne kolaudace stavby. Následně po úhradě doplatku kupní ceny bude byt předán klientovi.

Možnost sjednání individuálních platebních podmínek

Při platbě z hypotečního úvěru bude platební kalendář uzpůsoben podmínkám smlouvy o hypotečním úvěru.